Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Pri nákupe tovaru prostredníctvom našej webovej stránky máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a to v lehote siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov).

Tovar musí byť vhodne zabalený, aby nedošlo počas preravy k poškodeniu a zaslaný s dostačujúcim poistením, avšak nie na dobierku, v tomto prípade nebude tovar z našej strany prevzatý. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci v plnej výške. Tovar nesmie byť použitý, musí sa nachádzať v originálnom, pôvodnom obale a nesmie byť poškodený alebo neúplný (dodanie vrátane príslušenstva, manuálov, záručného listu).

Po doručení tovaru Vám vrátime zaplatenú kúpnu cenu za tovar ( najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia tovaru) bezhotovostným prevodom na Váš účet.

Právo na vrátenie tovaru si nemôžete uplatniť v prípade, že bol tovar pre Vás špeciálne zhotovený alebo objednaný.

Všeobecné informácie k prepravným nákladom

Výška prepravných nákladov sa riadi hodnotou objednávky a hmotnosťou zásielky.

Dodanie tovaru na jedno miesto je u objednávok s hodnotou od 150,- EUR bez DPH bezplatné. V prípade objednávky s hodnotou nižšou ako 150,- EUR bez DPH účtujeme poplatok za prepravu vo výške 5,- EUR bez DPH. Náklady na prepravu sa zobrazia v nákupnom košíku.

V prípade nadrozmernej zásielky bude cena za prepravu fakturovaná na základe cenovej kalkulácie prepravcu odsúhlasenej kupujúcim.

Ďakujeme za Váš záujem!

Prosím, prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi.
Ak ešte nie ste našim zákazníkom, teraz sa môžete zaregistrovať!

Upozornenie: Tovar nedodávame fyzickým osobám.
Naša spoločnosť dodáva produkty výhradne právnickým osobám.