Kolík upínací DIN 1481 / ISO 8752 oceľ čier.

Zobraziť tabuľku s údajmi

Obj. č.: E13396
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13397
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13398
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13399
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13400
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13401
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13406
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13407
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13408
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13409
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13410
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13411
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13412
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13413
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13414
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13415
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13416
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13417
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13418
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13419
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08430
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13420
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13421
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08431
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13422
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08432
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13423
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13424
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08433
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13425
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08434
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13426
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13427
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13428
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13429
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13430
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13431
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13432
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13433
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13434
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13435
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13436
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13437
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13438
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13439
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13440
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13441
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13442
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13443
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13444
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08435
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13445
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13446
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08436
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13447
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08437
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13448
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13449
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08438
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13450
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08439
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13451
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08440
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08441
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13452
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13453
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13454
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13455
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13456
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13457
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13458
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13459
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13460
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13461
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13462
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13463
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13464
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13465
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13466
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13467
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13468
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13469
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13470
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13471
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13472
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13482
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13473
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13474
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13475
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08442
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13476
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08443
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13477
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13478
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08444
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13479
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08445
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13480
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08446
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08447
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13481
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08448
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13502
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13503
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13504
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13505
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08449
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13507
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08450
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13508
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13509
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08451
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13510
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08452
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13511
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08453
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08454
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08455
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08456
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13512
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08457
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13513
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08458
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13514
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13515
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13516
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13517
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13518
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13519
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13520
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08459
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13521
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13522
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08460
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13523
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08461
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13524
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08462
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08463
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08464
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08465
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13525
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08466
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13526
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08467
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13527
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08468
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13528
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13529
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13531
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13532
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13533
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13534
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13535
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13537
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13538
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13539
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13540
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13541
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08469
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13542
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08470
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08471
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08472
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08473
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13543
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08474
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13544
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08475
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13545
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08476
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13546
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08477
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13548
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13550
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13551
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13552
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13553
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13554
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13555
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13556
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13557
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13558
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13559
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08478
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13560
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13561
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08479
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13562
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08480
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13563
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08481
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13564
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08482
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13565
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08483
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13566
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08484
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08485
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13576
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13577
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13578
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13579
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13580
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13581
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13582
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13583
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08486
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13584
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08487
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13585
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08488
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13586
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08489
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13587
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08490
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E13588
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08491
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: E08492
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: 336833
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: 296970
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: 205755
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: 304188
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: 297906
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Obj. č.: 579690
EAN: -
Č.col.sadzob.: -
eCl@ss: -
UNSPSC: -
Výrobné číslo: -
Hmotnosť: -

Popis produktu:

upínacie kolíky ťažké prevedenie ISO 8752; pružinová oceľ; čierne;

Sme tu pre Vás:
Martina Mitták

+421 34 6941 276
martina.mittak@ploberger.sk

skladom

k dispozícii v krátkom čase

1,0 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13396 1 x 4 0,80 0,15 0.20 200/bal
E13397 1 x 5 0,80 0,15 0.20 200/bal
E13398 1 x 6 0,80 0,15 0.20 200/bal
E13399 1 x 8 0,80 0,15 0.20 200/bal
E13400 1 x 10 0,80 0,15 0.20 200/bal
E13401 1 x 12 0,80 0,15 0.20 200/bal

1,5 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13406 1,5 x 4 1,10 0,25 0.3 200/bal
E13407 1,5 x 5 1,10 0,25 0.3 1000/bal
E13408 1,5 x 6 1,10 0,25 0.3 1000/bal
E13409 1,5 x 8 1,10 0,25 0.3 1000/bal
E13410 1,5 x 10 1,10 0,25 0.3 1000/bal
E13411 1,5 x 12 1,10 0,25 0.3 1000/bal
E13412 1,5 x 14 1,10 0,25 0.3 200/bal
E13413 1,5 x 16 1,10 0,25 0.3 200/bal
E13414 1,5 x 18 1,10 0,25 0.3 200/bal
E13415 1,5 x 20 1,10 0,25 0.3 200/bal

2,0 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13416 2 x 4 1,50 0,35 0.4 200/bal
E13417 2 x 5 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E13418 2 x 6 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E13419 2 x 8 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E08430 2 x 10 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E13420 2 x 12 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E13421 2 x 14 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E08431 2 x 16 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E13422 2 x 18 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E08432 2 x 20 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E13423 2 x 22 1,50 0,35 0.4 200/bal
E13424 2 x 24 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E08433 2 x 26 1,50 0,35 0.4 1000/bal
E13425 2 x 28 1,50 0,35 0.4 200/bal
E08434 2 x 30 1,50 0,35 0.4 1000/bal

2,5 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13426 2,5 x 4 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13427 2,5 x 5 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13428 2,5 x 6 1,80 0,40 0.5 200/bal
E13429 2,5 x 8 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13430 2,5 x 10 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13431 2,5 x 12 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13432 2,5 x 14 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13433 2,5 x 16 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13434 2,5 x 18 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13435 2,5 x 20 1,80 0,40 0.5 1000/bal
E13436 2,5 x 22 1,80 0,40 0.5 200/bal
E13437 2,5 x 24 1,80 0,40 0.5 200/bal
E13438 2,5 x 26 1,80 0,40 0.5 200/bal
E13439 2,5 x 28 1,80 0,40 0.5 200/bal
E13440 2,5 x 30 1,80 0,40 0.5 1000/bal

3,0 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13441 3 x 4 2,10 0,50 0.6 200/bal
E13442 3 x 5 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13443 3 x 6 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13444 3 x 8 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E08435 3 x 10 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13445 3 x 12 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13446 3 x 14 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E08436 3 x 16 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13447 3 x 18 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E08437 3 x 20 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13448 3 x 22 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13449 3 x 24 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E08438 3 x 26 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13450 3 x 28 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E08439 3 x 30 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E13451 3 x 32 2,10 0,50 0.6 1000/bal
E08440 3 x 36 2,10 0,50 0.6 100/bal
E08441 3 x 40 2,10 0,50 0.6 1000/bal

3,5 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13452 3,5 x 4 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13453 3,5 x 5 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13454 3,5 x 6 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13455 3,5 x 8 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13456 3,5 x 10 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13457 3,5 x 12 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13458 3,5 x 14 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13459 3,5 x 16 2,30 0,60 0.75 1000/bal
E13460 3,5 x 18 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13461 3,5 x 20 2,30 0,60 0.75 1000/bal
E13462 3,5 x 22 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13463 3,5 x 24 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13464 3,5 x 26 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13465 3,5 x 28 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13466 3,5 x 30 2,30 0,60 0.75 200/bal
E13467 3,5 x 32 2,30 0,60 0.75 100/bal
E13468 3,5 x 36 2,30 0,60 0.75 100/bal
E13469 3,5 x 40 2,30 0,60 0.75 100/bal

4,0 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13470 4 x 4 4,40 0,65 0.8 200/bal
E13471 4 x 5 4,40 0,65 0.8 200/bal
E13472 4 x 6 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13482 4 x 8 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13473 4 x 10 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13474 4 x 12 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13475 4 x 14 4,40 0,65 0.8 500/bal
E08442 4 x 16 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13476 4 x 18 4,40 0,65 0.8 500/bal
E08443 4 x 20 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13477 4 x 22 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13478 4 x 24 4,40 0,65 0.8 500/bal
E08444 4 x 26 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13479 4 x 28 4,40 0,65 0.8 500/bal
E08445 4 x 30 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13480 4 x 32 4,40 0,65 0.8 500/bal
E08446 4 x 36 4,40 0,65 0.8 500/bal
E08447 4 x 40 4,40 0,65 0.8 500/bal
E13481 4 x 45 4,40 0,65 0.8 500/bal
E08448 4 x 50 4,40 0,65 0.8 500/bal

5,0 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13502 5 x 6 3,40 0,90 1 500/bal
E13503 5 x 8 3,40 0,90 1 100/bal
E13504 5 x 10 3,40 0,90 1 500/bal
E13505 5 x 12 3,40 0,90 1 100/bal
E08449 5 x 16 3,40 0,90 1 500/bal
E13507 5 x 18 3,40 0,90 1 500/bal
E08450 5 x 20 3,40 0,90 1 500/bal
E13508 5 x 22 3,40 0,90 1 500/bal
E13509 5 x 24 3,40 0,90 1 500/bal
E08451 5 x 26 3,40 0,90 1 500/bal
E13510 5 x 28 3,40 0,90 1 500/bal
E08452 5 x 30 3,40 0,90 1 500/bal
E13511 5 x 32 3,40 0,90 1 500/bal
E08453 5 x 36 3,40 0,90 1 500/bal
E08454 5 x 40 3,40 0,90 1 500/bal
E08455 5 x 45 3,40 0,90 1 500/bal
E08456 5 x 50 3,40 0,90 1 250/bal
E13512 5 x 55 3,40 0,90 1 100/bal
E08457 5 x 60 3,40 0,90 1 250/bal
E13513 5 x 65 3,40 0,90 1 100/bal
E08458 5 x 70 3,40 0,90 1 250/bal
E13514 5 x 75 3,40 0,90 1 100/bal
E13515 5 x 80 3,40 0,90 1 100/bal

6,0 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13516 6 x 10 4,00 1,20 1.2 100/bal
E13517 6 x 12 4,00 1,20 1.2 500/bal
E13518 6 x 14 4,00 1,20 1.2 500/bal
E13519 6 x 16 4,00 1,20 1.2 500/bal
E13520 6 x 18 4,00 1,20 1.2 500/bal
E08459 6 x 20 4,00 1,20 1.2 500/bal
E13521 6 x 22 4,00 1,20 1.2 500/bal
E13522 6 x 24 4,00 1,20 1.2 500/bal
E08460 6 x 26 4,00 1,20 1.2 500/bal
E13523 6 x 28 4,00 1,20 1.2 500/bal
E08461 6 x 30 4,00 1,20 1.2 500/bal
E13524 6 x 32 4,00 1,20 1.2 500/bal
E08462 6 x 36 4,00 1,20 1.2 500/bal
E08463 6 x 40 4,00 1,20 1.2 250/bal
E08464 6 x 45 4,00 1,20 1.2 100/bal
E08465 6 x 50 4,00 1,20 1.2 250/bal
E13525 6 x 55 4,00 1,20 1.2 100/bal
E08466 6 x 60 4,00 1,20 1.2 250/bal
E13526 6 x 65 4,00 1,20 1.2 100/bal
E08467 6 x 70 4,00 1,20 1.2 250/bal
E13527 6 x 75 4,00 1,20 1.2 100/bal
E08468 6 x 80 4,00 1,20 1.2 250/bal
E13528 6 x 85 4,00 1,20 1.2 100/bal
E13529 6 x 90 4,00 1,20 1.2 50/bal
E13531 6 x 100 4,00 1,20 1.2 50/bal

8,0 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13532 8 x 10 5,50 2,00 1.5 100/bal
E13533 8 x 12 5,50 2,00 1.5 100/bal
E13534 8 x 14 5,50 2,00 1.5 100/bal
E13535 8 x 16 5,50 2,00 1.5 500/bal
E13537 8 x 20 5,50 2,00 1.5 500/bal
E13538 8 x 22 5,50 2,00 1.5 500/bal
E13539 8 x 24 5,50 2,00 1.5 500/bal
E13540 8 x 26 5,50 2,00 1.5 250/bal
E13541 8 x 28 5,50 2,00 1.5 250/bal
E08469 8 x 30 5,50 2,00 1.5 250/bal
E13542 8 x 32 5,50 2,00 1.5 250/bal
E08470 8 x 36 5,50 2,00 1.5 250/bal
E08471 8 x 40 5,50 2,00 1.5 250/bal
E08472 8 x 45 5,50 2,00 1.5 250/bal
E08473 8 x 50 5,50 2,00 1.5 250/bal
E13543 8 x 55 5,50 2,00 1.5 250/bal
E08474 8 x 60 5,50 2,00 1.5 250/bal
E13544 8 x 65 5,50 2,00 1.5 250/bal
E08475 8 x 70 5,50 2,00 1.5 250/bal
E13545 8 x 75 5,50 2,00 1.5 50/bal
E08476 8 x 80 5,50 2,00 1.5 250/bal
E13546 8 x 85 5,50 2,00 1.5 50/bal
E08477 8 x 90 5,50 2,00 1.5 50/bal
E13548 8 x 100 5,50 2,00 1.5 50/bal

10 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13550 10 x 10 6,50 2,00 2 100/bal
E13551 10 x 12 6,50 2,00 2 100/bal
E13552 10 x 14 6,50 2,00 2 500/bal
E13553 10 x 16 6,50 2,00 2 500/bal
E13554 10 x 18 6,50 2,00 2 100/bal
E13555 10 x 20 6,50 2,00 2 100/bal
E13556 10 x 22 6,50 2,00 2 100/bal
E13557 10 x 24 6,50 2,00 2 100/bal
E13558 10 x 26 6,50 2,00 2 500/bal
E13559 10 x 28 6,50 2,00 2 100/bal
E08478 10 x 30 6,50 2,00 2 100/bal
E13560 10 x 32 6,50 2,00 2 100/bal
E13561 10 x 36 6,50 2,00 2 250/bal
E08479 10 x 40 6,50 2,00 2 250/bal
E13562 10 x 45 6,50 2,00 2 250/bal
E08480 10 x 50 6,50 2,00 2 250/bal
E13563 10 x 55 6,50 2,00 2 250/bal
E08481 10 x 60 6,50 2,00 2 200/bal
E13564 10 x 65 6,50 2,00 2 50/bal
E08482 10 x 70 6,50 2,00 2 100/bal
E13565 10 x 75 6,50 2,00 2 50/bal
E08483 10 x 80 6,50 2,00 2 100/bal
E13566 10 x 85 6,50 2,00 2 100/bal
E08484 10 x 90 6,50 2,00 2 50/bal
E08485 10 x 100 6,50 2,00 2 100/bal

12 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
E13576 12 x 20 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13577 12 x 22 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13578 12 x 24 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13579 12 x 26 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13580 12 x 28 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13581 12 x 30 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13582 12 x 32 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13583 12 x 36 7,50 2,00 2.5 25/bal
E08486 12 x 40 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13584 12 x 45 7,50 2,00 2.5 25/bal
E08487 12 x 50 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13585 12 x 55 7,50 2,00 2.5 25/bal
E08488 12 x 60 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13586 12 x 65 7,50 2,00 2.5 25/bal
E08489 12 x 70 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13587 12 x 75 7,50 2,00 2.5 25/bal
E08490 12 x 80 7,50 2,00 2.5 25/bal
E13588 12 x 85 7,50 2,00 2.5 25/bal
E08491 12 x 90 7,50 2,00 2.5 25/bal
E08492 12 x 100 7,50 2,00 2.5 25/bal

16 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
336833 16 x 70 10,50 2,00 3 25/bal
296970 16 x 75 10,50 2,00 3 25/bal
205755 16 x 100 10,50 2,00 3 10/bal
304188 16 x 110 10,50 2,00 3 10/bal
297906 16 x 140 10,50 2,00 3 10/bal

20 mm

obj. č. rozmer d2 [mm] a [mm] s [mm] balenie cena v € bez DPH
579690 20 x 40 12,50 3,00 4 25/bal