Impressum

PLOBERGER-SK, s.r.o.
Priemyselná 2634/1
909 01 Skalica
Slovensko

Tel. +421 34 6941 271
Fax. +421 34 6941 270
office@ploberger.sk
www.ploberger.skIČO: 36 270 482

DIČ: 2021989156

IČ DPH: SK2021989156


Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 252 533 372/0900

IBAN: SK5509000000000252533372

BIC: GIBASKBXSpoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Vložka číslo: 16951/T, Oddiel: SroZastúpenie

Konatelia: Günther Macht a Johann Smejkal

Zodpovednosť

Napriek neustálej starostlivosti a pravidelnej kontroly obsahu našich stránok neposkytuje spoločnosť Ploberger žiadnu záruku za aktuálnosť a kompletnosť údajov. Pri odkazoch na link inej internetovej stránky nepreberá žiadnu zodpovednosť za jej obsah.

Všetky práva ako aj omyly a zmeny cien sú vyhradené.

Autorské práva

Všetky autorské práva sú vyhradené. Texty, obrázky, grafika, zvukové animácie a videá ako aj zostavenie celej webovej stránky podliehajú ochrane autorských práv. Obsah tejto webovej stránky nesmie byť zmenený, kopírovaný na komerčné účely alebo použitý tretími osobami.

Všeobecné informácie k prepravným nákladom

Výška prepravných nákladov sa riadi hodnotou objednávky a hmotnosťou zásielky.

Dodanie tovaru na jedno miesto je u objednávok s hodnotou od 150,- EUR bez DPH bezplatné. V prípade objednávky s hodnotou nižšou ako 150,- EUR bez DPH účtujeme poplatok za prepravu vo výške 5,- EUR bez DPH. Náklady na prepravu sa zobrazia v nákupnom košíku.

V prípade nadrozmernej zásielky bude cena za prepravu fakturovaná na základe cenovej kalkulácie prepravcu odsúhlasenej kupujúcim.

Ďakujeme za Váš záujem!

Prosím, prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi.
Ak ešte nie ste našim zákazníkom, teraz sa môžete zaregistrovať!

Upozornenie: Tovar nedodávame fyzickým osobám.
Naša spoločnosť dodáva produkty výhradne právnickým osobám.